Bli medlem av idrettslaget

Følg med, her vil det etterhvert fylles opp med informasjon om hvordan du kan bli medlem!